Výzbroj a inventár hradu Šariš

Výzbroj a inventár hradu Šariš

Výzbroj hradu

Hrad bol hlavne vojenský obranný priestor, preto posádka musela byť poriadne vyzbrojená, aby obliehaniu dokázala odolávať.

Inventár hradu Šariš

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou hradu, okrem posádky a zbraní, boli aj jeho potravinové zásoby.