Inventár hradu

Inventár hradu

Inventár hradu

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou hradu, okrem posádky a zbraní, boli aj jeho potravinové zásoby. V roku 1557 kráľ Ferdinand vyslal na hrad kontrolnú komisiu, ktorá v správe zaznamenala výstavbu novej vstupnej brány, a z nej sa tiež dozvedáme o stave a množstve zbraní, potravín, vojska, hradných úradníkov a remeselníkov. Inventárny súpis kráľovskej komisie znel takto: 214,5 miery raže miešanej s pšenicou, 433 miery pšenice napadnutej chrobačou, 1785 mier dobrej múky, 135 mier pokazenej múky, 44 miery chmeľu, 22,5 miery strukovín, 15 sudov vína, 45 pôltov slaniny, 2125 funtov uhorskej soli, 885 funtov loja a sadla, 392 funtov netopeného loja, 500 funtov topeného loja, 27 volov, 37 kŕmnych kráv, 68 ošípaných, 10 prasiec, 11 husí, 8 pávov, 2 stohy pokazeného krmu. Táto inšpekcia pre hrad a jeho obyvateľov nedopadla dobre.

Sud vína stál 10 uhorských denárov, 2 funty chleba 1 denár, 1 funt mäsa 1 grajciar, sud piva 1 denár.

Na hrade boli úradníci, ktorí za svoju prácu dostávali plat. Najvyšší plat mal hradný kapitán (dostával 400 zlatých ročne), hospodársky správca (4 zl. mesačne), hradný účtovník (100 zl. ročne), dozorca (4 zl. mesačne),  potravinový komisár (5 zl. mesačne), jeho dvaja pomocníci (po 3 zl.), hospodársky správca (4 zl. mesačne), pisár-provizór (6 až 7 zl. mesačne).

Nesmeli chýbať ani remeselníci ako zbrojmajster (8 zl.) či kolár (8,4 zl.); títo boli platení ročne.