Výzbroj hradu

Výzbroj hradu

Výzbroj hradu

Hrad bol hlavne vojenský obranný priestor, preto posádka musela byť poriadne vyzbrojená, aby obliehaniu dokázala odolávať. Na hrade boli rôzne zbrane: kuše, luky, halapartne, kópie, meče, sekery, mlaty, remdiky. Z dobývacích strojov katapulty, neskôr trebuchety, baranidlá, kamenné gule. Početná vojenská posádka mala okrem osobných zbraní vo výzbroji, podľa hradného inventára z roku 1557 aj: 1 veľký kanón Feuerbixen, 1 kanón Strajbichen, 11 mažiarov, 1 hradnú pušku, 1 mažiar na ohnivé gule, 84 dobrých a 10 starých hradných húfnic, 20 ohnivých gúľ, 3687 mažiarových gúľ, 18427 gúľ do húfnic, 68,5 centov olova, 104 centov a 5,5 funta pušného prachu pre kanóny, 20 funtov pre húfnice, 26,5 centa pre ručné pušky, 41 centov a 5 funtov liadku, 28 centov a 28 funtov síry, 5 centov smoly, 2 okovy terpentum a niekoľko menších vojenských strojov (balisty, katapulty a pod.).

Hrad mal  aj svoje osadenstvo, ktoré tvorili: hradný kapitán, 102 vojakov, 2 puškári, 1 kováč, 1 dráb, 1 hospodársky správca, 4 kuchynskí pomocníci, 1 účtovník, potravinový komisár a jeho 2 pomocníci a mnoho ďalších. Z remeselníkov to boli: zbrojmajster, kováč, kolár, hrnčiar, sedlár a ďalší.

Ich ročný žold presahoval 6336 zlatých (kapitán 400 zl., vojak 4,76 zl., pešiak 3,4 zl., jazdec 5,4 zl.).