O Projekte

Kalendár akcií

Blog

Galéria

Kontakt

O Projekte

Cieľ projektu:
Ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva prostredníctvom tvorby a šírenia nových kultúrnych a turistických produktov

Image
Strážna Veža

Archeopark Veľký Šariš je zameraný na život stredovekého človeka, žijúceho v podhradí. Všetky budovy sú vstavané  do obdobia 12. storočia. Ide oobydlie, ktoré je celé chránené valovým dreveným opevnením, so vstupnou strážnou vežou, pod ktorou je vstup do vnútorného areálu parku.

Strážna veža je drevená stavba s o slamenou strechou. Do nej sa vstupuje z vnútornej časti, nábehovým kamenným chodníkom. Vo vnútri je dom hospodára, dom sedliaka a hospodárska budova pre zvieratá. Všetky budovy sú zhotovené starou technológiou z prírodných dostupných materiálov. Základným materiálom týchto stavieb je drevo, hlina a kameň.   Všetky príbytky v archeoparku majú slamenú strechu.

Dom hospodára je z dvoch vnútorných miestností a vonkajšej časti- gánku. Táto budova má aj jedno okno s drevenými okenicami, ktoré sa z vnútornej časti zatvárajú na petlicu.

Dom sedliaka je jednoizbová budova, steny tejto budovy sú z vypletaného prútia s hlineno-slamenou omietkou z vonkajšej časti celej budovy.

Malá hospodárska budova je vypletená z prútia a  omietnutá hlinenou omietkou. V tejto hospodárskej časti žili hospodárske zvieratá, ako ovce, kozy, prasce, hydina…

Všetky budovy sú prepojené vykladaným kamenným chodníčkom. Vo vnútri areálu je malé jazierko. V budovách budú edukačné expozície zamerané na bežný život stredovekého hospodára,  sedliaka alebo remeselníka. Archeoparkom chceme priblížiť verejnosti stredoveký život, to ako sa v podhradí žilo približne v 12.storočí, s jasným odkazom na hrad Šariš. Veríme, že otvorením tohto objektu opätovne zvýšime záujem o tento región a pritiahneme turistov aj na samotný hrad Šariš. Počas sezóny hrad navštívi takmer 35.000 návštevníkov, a tak môžu navštíviť aj niečo doplnkové, lebo archeopark sa cestou na hrad nedá obísť.

Pred archeoparkom sa nachádzajú WC, prístrešok pre turistov a parkovisko.

Projekt bol ukončený 21.10.2023 Záverečnou konferenciou – stredovekým trhom, ukážkami remesiel: včelárstvo, rezbárstvo, chov hospodárskych zvierat, tkáčstvo, spracovanie vlny, razenie mincí a výroba stredovekej výzbroje.

Dokumentácia projektu

Dokumentácia k projektu spoločná kultúra v minulosti a dnes :

  • Vytvorenie relaxačnej zóny s Archeoparkom pod hradom Šariš
  • Rekonštrukcia územia kultúrneho domu obce Veliki Lučki
  • Sochársky plenér vo Veľkom Šariši
  • Folklórny festival v obci Veliki Lučki
  • Stredoveký trh v obci Veliki Lučki
  • Vytvorenie turistického produktu
  • Záverečná konferencia – Otvorenie Archeoparku a ukážka stredovekého trhu vo Veľkom Šariši

Najstaršia podoba mestského erbu Veľkého Šariša. Ustredným motívom je postava sv. Jakuba.

Stredoveký Veľký Šariš

Snahou tejto publikácia je priblížiť život obyvateľov v stredovekom Veľkom Šariši v období od formovania Uhorského kráľovstva po rok 1526, kedy osmanská ríša porazila v bitke pri Moháči uhorské vojsko a symbolicky ukončila uhorské stredoveké dejiny.

Záverečná konferencia