Hradný vrch

Hradný vrch

Hradný vrch

Národná prírodná rezervácia Šarišský hradný vrch sa nachádza v katastri obce Veľký Šariš. Šarišský hradný vrch siaha strmými svahmi až do výšky 270 m nad zvlnenú krajinu Spišsko-šarišského medzihoria. NPR má sopečný pôvod.

Šarišský vrch tvorí andezit. Zvláštnosťou andezitov hradného vrchu sú tzv. ružovo-hrdzavé oká. Návštevníka prilákajú svahy Šarišského hradného vrchu aj svojou významnou floristickou polohou, ktorá sa zapísala do histórie botaniky. V 19. storočí profesor prešovského kolégia, botanik Friedrich Hazslinszky, objavil a opísal nový rastlinný druh – ďatelinu šarišskú.

ďatelina šarišská

Flóra

Celý hradný vrch má rôznorodú flóru od jari až do jesene. Hradný vrch pokrývajú bukovo-dubové lesy s javorom mliečnym, hrabom a lipou. Rastú tu vzácne prírodné druhy, ako kosatec trávolistý, ľalia zlatohlavá, Jarnú atmosféru vytvára modrý koberec zimozelene menšej, ako aj žlto kvitnúci taričník skalný.

Pri výstupe na hrad po vyznačenej ceste môžete v podraste vidieť celé kolónie veternice hájnej /Anemone nemorosa/, žltokvitnúcu veternicu iskerníkovú /Anemone ranunculoides/, lipnicu hájnu /Poa nemoralis/ a mnoho ďalších kvitnúcich rastlín.  Priamo na nádvorí hradu v trsoch rastie tarica skalná /Allysun saxatilie/, palina poľná /Artemisia campstris/.

kosatec trávolistý

hrachor chlpatý

zimozel menšia

Fauna

Na rozdiel od rastlinstva a jeho spoločenstvá, ktoré predstavujú štátnu prírodnú rezerváciu, sa menej pozornosti dostalo živočíšstvu skupiny bezstavovcov. 

Trošku viac pozornosti sa dostalo stavovcom, ktorá tu predstavuje štandardné lesné spoločenstvo bežného karpatského typu, špecifické možno tým, že sa tu nenachádzajú veľké cicavce, ktoré vyžadujú veľké horské celky. Na hradnom vrchu sa vyskytuje približne 150 druhov stavovcov z čoho asi 80 druhov je chránených voľne žijúcich. Medzi ne patrí z druhov obojživelníkov hrabavka škvrnitá /Pelobates fascus/, rosnička stromová /Hyla arborea/. Najbohatšie je zastúpená trieda vtákov, ktorú zastupujú orol krikľavý/Aquila pomarina/, pravidelne hniezdiaci výr skalný /Bubo bubo/ a sova dlhochvostá /Strix uralensis/ ako východokarpatský endemit. 

sova dlhochvostá

orol krikľavý

hrabavka škvrnitá

Cicavce

Izolovaný lesný komplex je ideálnym príbytkom pre drobné druhy cicavcov, ktoré nachádzajú potravu v okolitej poľnohospodárskej krajine. Triedu cicavcov zastupujú drobné zemné druhy, ryšavky, hrdziak hôrny /Cletrionomys glareolus/, hraboš poľný /Microtus arvalis/, veľa druhov piskvorov, krt obyčajný /Talpa europaea/, jež obyčajný /Erinaceus europaeus/. Hradný vrch je tiež domovom viacerých obojživelníkov a plazov. Hlavnými predstaviteľmi poľovnej zveri je tu srnec hôrny/Capreolus capreolus/, sviňa divá /Sus scrofa/ a mnoho ďalších menších cicavcov.

srnec hôrny

hrdziak hôrny

Náučný chodník

Ak sa počas Vášho výstupu na hrad trochu stíšite a započúvate sa do reči lesa, určite stretnete pár jeho obyvateľov. Len nezabudnite na to, že neberte, len pozorujte. Na spoznávanie hradného kopca Vám poslúži aj jeho náučný chodník, ktorý má 11 zastavení. Tu môžete spoznať celú jeho faunu a flóru. Po ceste je aj malý altánok, voláme ho „ Chyžka“.